طراحی یک اصطلاح نسبتا گسترده و مبهم است. وقتی شخصی به شما میگوید که من یک طراح هستم، به روشنی برای شما مشخص نمیشود که فعالیت روزانه او دقیقاً شامل چه کارهایی میشود. ذیل چتر طراحی، وظایف متعددی جای گرفته است که معمولاً هر کدام زمینه های تخصصی ای به حساب می آیند. طراحی یک مفهوم گسترده است که از […]

در دنیای امروزه با گسترش فناوری و اهمیت فعالیت در فضای مجازی، طراحی سایت یکی از مهم ترین عناصر موفقیت برای یک شرکت و یا یک کسب و کار است. به خصوص اگر کسب و کاری قصد فروش محصولات خود از طریق فضای اینترنت را داشته باشد. در این صورت، اهمیت کاربر پسند بودن طراحی سایت شما، چند برابر می […]